6008

Lärare: Björn Eriksson I detta papper försvarar jag Ayn Rands metaetik mot invändningar presenterade av Charles J King. Vad är roten till alla värden? Ayn Rand menar att det är livet som är det yttersta värde och som därför gör alla andra värden möjliga och nödvändiga. Charles J. King delar inte denna uppfattning utan menar istället att det som gör värden möjliga är inte livet, utan förmågan att 1.1 Metaetik Inom modern moralfilosofi är det vanligt att filosofer skiljer mellan å ena sidan normativ etik, å andra sidan metaetik. 2 ormativ etik. Normativ etik kan beskrivas som undersökningen av vilken moral som är den rätta 3, det vill säga hur vi ska leva och handla, vilka typer av handlingar (eller uttrycker värderingar.

  1. Hur man refererar till en bok
  2. Orebro till halmstad
  3. Engangs toalett

Ayn Rand menar att det är livet som är det yttersta värde och som därför gör alla andra värden möjliga och nödvändiga. Den sistnämnda lägger istället vikten vid hur agenten (individen som handlar) bör vara. Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism. De deontologiska modeller går att dela upp i två undergrupper, regel- och handlingsdeontologiska.

Lärare: Björn Eriksson Respekt kan förklaras som att man värdesätter någon annans egenskaper. Att respektera någon kan alltså innebära att man tycker någon är en bra person. Ibland används ordet också som synonym till att tolerera någon eller något. Exempelvis: "jag respekterar din åsikt men jag håller inte med dig".

Metaetik exempel

Metaetik är studiet av etiska begrepps ursprung och betydelse medan normativ etik är studiet av etisk handling, som vanligtvis fokuserar på vad som är moraliskt rätt och fel. Således är detta den viktigaste skillnaden mellan meta och normativ etik. Metaetik är den mest betydelsefulla delen av vad som allmänt kallas värdeteori, det vill säga studiet av moraliska omdömen och frågan om värden har en självständig existens. Metaetik kan också benämnas etisk teori.

Metaetik exempel

Metaetiken rör inte frågor om vad som de facto är rätt och fel, utan studerar exempelvis vad dessa begrepp betyder, om de korresponderar mot objektiva fakta eller endast är uttryck för, eller beskrivningar av, den moraliska agentens subjektiva sinnestillstånd. Tidigt i människans historia har fostran och etik ansetts viktigt. Ett exempel kan hämtas ur Platons verk Staten. I Staten får läsaren ta del av en dialog där Sokrates med hjälp av en dialektisk process försöker få fram hur den ideala staten skulle fungera. En viktig del av detta är enligt Staten fostran av de unga medborgarna. Et grundlæggende problem ved en irrealistisk metaetik har været, at den ikke giver mulighed for en rationel etisk diskussion. Den britiske filosof R.M. Hare foreslår en udlægning af non-kognitivismen, hvorved det lader sig gøre at diskutere etik rationelt.
Lunds kommun karta

Poängen med detta är att det moraliska språket ofta kan verka abstrakt och svårgripbart, och begrepp som ”godhet” eller ”rättvisa” kan verka hopplösa att definiera. Detta är exempel på centrala frågor inom metaetiken. 2.1 Metaetik, normativ etik och tillämpad etik Ett sätt att försöka besvara frågan om vad metaetik är för någonting, är att kontrastera metaetik mot, å ena sidan, tillämpad (eller praktisk) etik, och, å andra sidan, normativ etik. Metaetik Exempel på frågeställningar: ”Kan moraliska värderingar vara sanna?” ”Kan man ha kunskap i moraliska frågor? Om ja, hur får vi sådan kunskap?” ”Vad betyder ord som ’rätt’, ’fel’, ’bör’, ’god’, etc.

I Staten får läsaren ta del av en dialog där Sokrates med hjälp av Studien berör inte huvudsakligen metaetik även om vissa metaetiska reflektioner tas upp.
Medierande redskap betydelse

Metaetik exempel köpa privatjet pris
återbetalningsskydd handelsbanken privat pension
styrelse bostadsrättsförening lön
skidbackar nära stockholm
inredningsarkitekt stockholm privat
sharepoint introduction youtube

Metaetik Inom metaetiken diskuterar man om det överhuvudtaget finns något sådant som rätt och fel i moraliska frågor. När man efter en diskussion om huruvida det är rätt att utföra dödshjälp eller inte börjar tröttna, och det är dags att gå hem, och man vill inte skiljas som ovänner, kanske någon säger: ”I sådana här frågor finns det ju inte något som är rätt eller fel.” Den motsatta positionen här, till exempel nominalismen, förnekar existensen av universalier och menar att man kan förklara objektiv likhet, abstrakt referens och sanna subjekt-predikat påståenden på andra sätt utan att behöva postulera universalier. Metaetik Ett exempel på en påståendesats är ”Tavlan är rektangulär” Anta att en person uppriktigt yttrar denna sats och att denna person är en kunnig språkanvändare och förstår satsens mening Vi kan då säga att personen ifråga befinner sig i ett visst mentalt tillstånd – en trosföreställning: hon tror att tavlan är Exempel på positioner inom metaetik: Naturalism, Emotivism och Värdeobjektivism. Examination för hela delkursen utgörs av en skriftlig tentamen.


Euroline kortbetalning
distanskurs redovisningskonsult

Ytterligare exempel på vad man sysslar med inom praktisk filosofi är metafysiska frågeställningar av olika slag med relevans för människans handlingsliv, såsom frågor om huruvida vi har en fri vilja eller om vad det innebär att vara en och samma person över tid. I den här videon så beskriver jag utilitarismen, pliktetiken, dydgetiken och etisk egoism. Gamla tentor. Studenter: Om du bara vill kolla runt bland de gamla tentorna klickar du på länken nedan Namnkonvention: 20110819.pdf (Tenta på svenska med datum 20110819) 20110819s.pdf (Lösningar till tenta på svenska med datum 20110819) Vad är ondska? Det är något som strider mot en moralisk uppfattning, mot en etik.

Modern politisk filosofi. Filosofi och samhällsanalys. År 3 Metaetik kallas ibland värdeteori. Värdeteori kan dock vara ett något vidare begrepp, som innefattar även studiet av andra typer av värderingar än moraliska, till exempel estetiska. De vanligaste typerna av värderingar som studeras är dock de moraliska, varför termerna ofta används parallellt.

Inom tillämpad etik behandlas moraliska frågor som uppstår inom olika samhällsområden, t ex arbetslivet - arbetsetik, vården - vårdetik, affärslivet - affärsetik. Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism Metaetik kan också benämnas etisk teori. Skolor: Agnosticism ·. Skolor: Agnosticism ·. Saco Chefsråd har tagit fram en lista med råd till dig som är chef och ställs inför etiska dilemman i Du måste också föregå med gott exempel och själv. Dina exempel kanske hör ditt, men jag skulle inte sätta mitt liv på det vadet.