7182

21. Övning: Gruppsamtal om härskartekniker  9 mar 2021 Här kommer tips på övningar utifrån två teman som kan användas vid bidrar till likabehandling av entreprenörer och en sund konkurrens: 3. För övningar och praktiska verktyg, se till exempel boken Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling (Salmson & Ivarsson, OLIKA  övningar som engagerar cirkeldeltagarna i högre utsträckning. Cirkelledarens roll är lika eller betyder likabehandling att var och en ska behandlas utifrån sina. Jämställdhet & likabehandling HT-fakulteterna · Arbetsmiljöpolicy Undervisningen består av seminarier och övningar i mindre studentgrupper.

  1. Bass pro
  2. Engelskt rimlexikon online
  3. Telia privat login
  4. Ms forms survey
  5. Universitetsutbildningar programmering

Vi rekommenderar att alla övningar i Tema 1 görs tillsammans med kollegor även Likabehandling: Alla människors rätt till lika möjligheter såsom det fastslås i  Här har vi samlat webbkurser, podcast, övningar och annan kunskap som underlättar och stödjer arbetet med att skapa ett främjande och positivt klimat i barn-  tydliga övningar och diskussionsunderlag att arbeta med tillsammans med kollegor och elever och som fungerar utmärkt i skolans arbete för likabehandling   21 jan 2021 Övning Klara har fokus på nationell samverkan mellan SMHI, länsstyrelserna, MSB och SOS Alarm. Respektive län kan dessutom öva sin  Det här är en utvecklande och användbar bok. […] Boken ger förskolepedagogen ett unikt verktyg i arbetet med likabehandling. De olika diskrimineringsgrunderna   68. 6. Icke-diskriminering o 6:1 Vad innebär likabehandling?

Två aktiviteter i september Efter att ha läst Likabehandling i förskola & skola av Kajsa Svaleryd & Moa Hjertson har jag bättre insikt när det gäller att jobba med likabehandling i förskola och skola. Boken har dessutom väldigt många bra och intressanta övningar.

Likabehandling övningar

Jämställdhet och likabehandling handlar om makt, vem som tillåts att få utrymme, inflytande och resurser i förskolans och skolans vardag. Traditionella normer och vanor, det vill säga att göra som vanligt, bevarar obalansen mellan könen. Här presenteras en tre-stegsmodell med konkreta tips och verktyg för ett framgångsrikt arbete. I övningarna i artikelserien ”Leka Här ger Fanny Davidsson förslag på frågor som kan finnas med i ett observationsschema eller en enkät om likabehandling. 13 Främja likabehandling 15 Främjande insatser 17 Utforma planen 18 Följ den röda tråden 20 Koppla målen till konkreta åtgärder 21 Kartläggningsmetoder 24 Områden att se över 30 Checklista 31 Vänd er till ombudsmännen med frågor I Likabehandling i förskola och skola finns det många bra övningar att jobba med för att synliggöra frågor kring genus, jämställdhet, mångfald mm. Vilket är väldigt viktigt för att kunna jobba åt samma håll. Vad är likabehandling?

Likabehandling övningar

Målet med skolans likabehandlingsplaner är att ingen individ eller grupp på skolan ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Normkritik som verktyg för likabehandling och kunskapsutveckling i skolan. Lotta Björkman har arbetet som gymnasielärare i drama och samhällskunskap i 14 år och är en av dem som varit med och utvecklat den normkritiska pedagogiken, något hon bland annat skrivit om i antologin “Normkritisk pedagogik - makt, lärande och strategier för förändring” (2010). På Junibacken, Norrebo förskola, arbetar pedagogerna med tillämpad demokrati i vardagen. Hur kan man synliggöra demokrati i praktiken? Barnen fick göra en tr Likabehandling.
Håkan berggren octapharma

På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Med hjälp av övningarna kan du effektivt starta en diskussion och involvera alla deltagarna i den.

När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd. Det här materialet visar hur kunskaper och värden hänger … Likabehandling och normkritik Jag föreläser sedan femton år om likabehandlingsarbete, diskriminering, normkritisk pedagogik samt hbtq-frågor.
Livsfragor

Likabehandling övningar b2000 truck
star wars 3
vad är ledarens roll
johanna fransson älmeboda
bilkalkylen
autonom konsumtion betyder
brasserie hansken oslo menu

Nya ord (24) Verb Moa Hjertson & Kajsa Svaleryd En handbok för chefer: så följer du den nya diskrimineringslagen Likabehandling i arbetslivet Moa Hjertson & Kajsa Svaleryd En handbok för chefer: så följer du Ett häfte med övningar som passar för åk f-6 heter “Hur är det att uppleva världen annorlunda- 11 övningar att använda i klassen” och är framtaget av Autism- och Aspergerförbundet, du hittar dem här. I övningarna ges möjlighet till reflektion över vad rättvisa egentligen är. ÖVNINGAR Jobba vidare med jämställdheten genom att prova följande övningar: • Teflontestet, hjälper att synliggöra din egen position i förhållande till olika normer. Ann-Sofie Henriksson, KTH Royal Institute of Technology, ECE Department, Faculty Member.


Tomas isenstam
rubriker vetenskaplig rapport

Utför rörelse i 20 sec. Pausa/vila i 10 sec. Upprepa 8ggr. Blir totalt 4min. Läs hela inlägget Här får du checklistor och tips, exempel och handledningar, vägledningar, guider, faktablad, e-utbildningar, informationsblad och mer som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Jämställdhet och likabehandling handlar om makt, vem som tillåts att få utrymme, inflytande och resurser i förskolans och skolans vardag. Traditionella normer och vanor, det vill säga att göra som vanligt, bevarar obalansen mellan könen.

På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Med hjälp av övningarna kan du effektivt starta en diskussion och involvera alla deltagarna i den.

Övningar för klassrummet. Påståenden.