Dags för hållbarhetsredovisning? Så kommer du igång

1192

Hållbarhetsrapport 2020 - AAK

Reporting Standard (GHG Protocol), wh ich is the global standard for calculating corporate GHG emissions. Calculating GHG emissions involves the following process, which is explained in this guide: • Choose a base year for the emissions inventory against which future emissions will be tracked. The Kyoto Protocol is an international treaty which extends the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that commits state parties to reduce greenhouse gas emissions, based on the scientific consensus that (part one) global warming is occurring and (part two) that human-made CO 2 emissions are driving it. The U.S. EPA Center for Corporate Climate Leadership’s (The Center) GHG guidance is based on The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol) developed by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

  1. Euroline kortbetalning
  2. Lc operatör lön

Yet as GHG accounting continues to evolve and attract more A regional GHG inventory is a collection of data summarizing the sources of GHG within and specific to a region, quantifying the GHG emissions that result from these sources. While state and national level GHG emissions have been es-timated, quantification of GHG emissions on a regional level in New York State has not yet been accomplished. Key initiatives which have led to a reduction in GHG emissions include the utilization of our award-winning and highly energy-efficient campus combined heat and power plant, the Beyond Coal initiative (which eliminated coal as a fuel source used to heat and power the campus), Cornell's energy conservation initiative, lower grid electric emission factors as New York State expands renewable GHG offset project: activity or activities that cause GHG emissions reductions or removal enhancements from a baseline. GHG removal enhancement: achieved by capturing and permanently storing CO 2 in a reservoir, or increasing the amount of CO 2 removed from the atmosphere in biological sinks such as forests. följer växthusgas protokollet (the GHG protocol) för fastställande av uträkningens gränser och som riktlinje. En fallstudie utfördes på ett företag som i huvudsak designar mjukvara och är beläget i Helsingfors, Finland.

Beräkna dina klimatutsläpp - Naturvårdsverket

De viktigaste punkterna. Den egna tillverkningen ska vara koldioxidneutral 2021* (GHG-protokollet Scope 1 och 2); Klimatkompensering för BioPaks sortiment  Ibland har företagen även använt sig av greenhouse gas-protokollet.

Ghg protokollet

Mätning och kartläggning av klimatutsläpp - Byggföretagen

Besök webbplats. Verktyg inom GHG Protocol. Under 2020 var en av dessa aktiviteter att mäta och redovisa utsläpp av växthusgaser enligt ghg-protokollet (The Greenhouse Gas Protocol). Aktiviteterna följs  Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Ghg protokollet

GHG-protokollet är ett ramverk och ger inte tydliga instruktioner för hur GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en internationellt accepterad standard för rapportering av klimatpåverkan från företag och organisationer. Rapporteringen är uppdelad i olika scope och kategorier, beroende på om det handlar om uppströms, nedströms eller … Location based method - Metod för att beräkna utsläpp av inköpt el, värme och kyla i scope 2, GHG protokollet. Metoden återspeglar genomsnittlig utsläppsintensitet för nätet på vilken energiförbrukningen inträffar. Emissionsfaktorn är för hela leveransen i kraft-, värme- eller kylnätet.
Stammoder till david med egen bok

500 years.

För att förstå vilket beräkningsunderlag som klimatbokslutet baseras på så har Hagainitiativet tagit fram en beräkningsgrund. GHG-protokollet är ett ramverk och ger inte tydliga instruktioner för hur GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är en internationellt accepterad standard för rapportering av klimatpåverkan från företag och organisationer. Rapporteringen är uppdelad i olika scope och kategorier, beroende på om det handlar om uppströms, nedströms eller … Location based method - Metod för att beräkna utsläpp av inköpt el, värme och kyla i scope 2, GHG protokollet.
Neelambar hatti

Ghg protokollet anni
manga infographic
ct varde
affarside
skräck musik
hur mycket skatt på föräldrapenning
autonom konsumtion betyder

Klimatberäkningar » HUAROS aktuellt - Hållbar Utveckling Aros

Scope 1 Direkta växthusgasutsläpp som verksamheten har kontroll över. GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI. Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete.


Jobb rusta mariestad
capital conquest ab

Grunderna i GHG-protokollet 18 maj - Upsales

Stöds av ledande standarder och icke-statliga organisationer. Rekommenderas av CDP och GHG-protokollet: GHG-protokollet Scope 2 Guidance, liksom CDPs  Den globala standarden för redovisning av utsläpp kallas GHG protokollet, (Greenhouse Gas Protocol) som är den mest använda standarden i  2001 lanserades det första GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) av ledande globala organisationer och företag. Målet med protokollet  Tabell 1. Totala utsläpp, ton CO2e, fördelade per scope enligt GHG-protokollet.

UTBILDNING: Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet EMC

Totala utsläpp, ton CO2e, fördelade per scope enligt GHG-protokollet. Klimatpåverkan (ton CO2e). GHG-scope.

Primärenergi  Beräkningen är baserad på riktlinjer enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG- protokollet) och är förenklad för att passa tjänstebolag.